Zostań rodzicem zastępczym

Podaruj siebie – zostań rodzicem zastępczym!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych w powiecie karkonoskim. Bardzo wiele dzieci nie może wychowywać się w rodzinach biologicznych.
Potrzebują one opieki i wsparcia ze strony dorosłych, czekają na swoją szansę – na Ciebie!

Przywróć dzieciom wiarę

Rodzinna piecza zastępcza jest formą zapewnienia opieki dzieciom, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich, gdy władza ta została im ograniczona lub zawieszona. Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną, empatyczną, a praca z dziećmi sprawia Ci przyjemność szukamy właśnie Ciebie!

Pamiętaj, że:

Rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna

Rodzina zastępcza to nie adopcja

Opieka zastępcza sprawowana jest czasowo.

Chcesz zapewnić dzieciom pozbawionym opieki biologicznych rodziców odpowiednie rodzinne wsparcie?

Możemy Ci w tym pomóc!

 

> Zostań rodzicem zastępczym

> Szkolenia dla rodzin zastępczych

> Grupa wsparcia

> Szkolenia dla kandydatów na rodzinę zastępczą 

> Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej