Kadra

Ewelina Wójcik – Dyrektor PCPR w Jeleniej Górze

Dział Księgowości i Administracji

Maria Szklarek – Główny Księgowy
Telefon: (75) 64 73 280
Email: maria.szklarek@pcpr.jgora.pl
Katarzyna Michoń – Kadry
Telefon: (75) 64 73 281
Email: katarzyna.michon@pcpr.jgora.pl
Wioletta Golec – Referent
Telefon: (75) 64 73 277
Email: pcpr@pcpr.jgora.pl

 

Dział Świadczeń, Pomocy Instytucjonalnej
oraz Interwencji Kryzysowej

Agnieszka Głażewska – Kierownik
(PFRON, domy pomocy społecznej, placówki
opiekuńczo-wychowawcze, interwencja kryzysowa)
Telefon: (75) 64 73 282
Email: a.glazewska@pcpr.jgora.pl
Paulina Borkowska-Dubik – Doradca ds. osób niepełnosprawnych
(PFRON)
Telefon: (75) 64 73 282
Email: paulina.borkowska@pcpr.jgora.pl
Małgorzata Tomczykowska – Specjalista pracy socjalnej
(rodziny zastępcze, usamodzielnienia wychowanków rodzin
zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych)
Telefon: (75) 64 73 283
Email: m.tomczykowska@pcpr.jgora.pl
Kamila Łozińska – Pedagog
Telefon: (75) 64 73 282
Email: kamila.lozinska@pcpr.jgora.pl

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Marzena Katra – Kierownik
(rodziny zastępcze, usamodzielnienia
wychowanków rodzin zastępczych)
Telefon: (75) 64 73 284
Email: marzena.katra@pcpr.jgora.pl
Sandra Hipp – Pedagog
(rodziny zastępcze, usamodzielnienia
wychowanków rodzin zastępczych
Telefon: (75) 64 73 284
Email: sandra.hipp@pcpr.jgora.pl
Agata Madejska – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Telefon: (75) 64 73 284
Email: agata.witek@pcpr.jgora.pl
Kamila Łozińska – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Telefon: (75) 64 73 284
Email: kamila.lozinska@pcpr.jgora.pl
Urszula Barczyk – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Telefon: (75) 64 73 284
Email: u.barczyk@pcpr.jgora.pl
Roksana Wysocka – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Telefon: (75) 64 73 287
Email: r.wysocka@pcpr.jgora.pl
Beata Piróg – Psycholog
Telefon: (75) 64 73 286
Email: b.pirog@pcpr.jgora.pl

 

Radca Prawny
Maciej Pływacz