Kadra

Ewelina Wójcik – Dyrektor PCPR w Jeleniej Górze

Dział Księgowości i Administracji

Maria Szklarek – Główny Księgowy
Telefon: (75) 64 73 280
Email: maria.szklarek@pcpr.jgora.pl
Wiesława Pawliszyn – Kadry
Telefon: (75) 64 73 281
Email: w.pawliszyn@pcpr.jgora.pl
Wioletta Golec – Referent
Telefon: (75) 64 73 277
Email: pcpr@pcpr.jgora.pl
Radca Prawny
Maciej Pływacz

 

Dział Świadczeń, Pomocy Instytucjonalnej
oraz Interwencji Kryzysowej

Agnieszka Głażewska – Kierownik
(PFRON, domy pomocy społecznej, placówki
opiekuńczo-wychowawcze, interwencja kryzysowa)
Telefon: (75) 64 73 282
Email: a.glazewska@pcpr.jgora.pl
Paulina Borkowska-Dubik – Doradca ds. osób niepełnosprawnych
(PFRON)
Telefon: (75) 64 73 282
Email: paulina.borkowska@pcpr.jgora.pl
Małgorzata Tomczykowska – Specjalista pracy socjalnej
(rodziny zastępcze, usamodzielnienia wychowanków rodzin
zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych)
Telefon: (75) 64 73 283
Email: m.tomczykowska@pcpr.jgora.pl
Anna Syroczyńska-Bawół – Specjalista ds. pomocy instytucjonalnej i środowiskowej
Telefon: (75) 64 73 283
a.syroczynska-bawol@pcpr.jgora.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Beata Piróg – Psycholog
Telefon: (75) 64 73 286
Email: b.pirog@pcpr.jgora.pl

 

Justyna Kaczmarczyk – Pedagog
Telefon: (75) 64 73 287
Email:j.kaczmarczyk@pcpr.jgora.pl

 

Urszula Barczyk – psycholog
Telefon: (75) 64 73 286
Email: u.barczyk@pcpr.jgora.pl

 

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Marzena Katra – Kierownik
(rodziny zastępcze, usamodzielnienia
wychowanków rodzin zastępczych)
Telefon: (75) 64 73 284
Email: marzena.katra@pcpr.jgora.pl
Sandra Hipp – Pedagog
(rodziny zastępcze, usamodzielnienia
wychowanków rodzin zastępczych
Telefon: (75) 64 73 284
Email: sandra.hipp@pcpr.jgora.pl
Agata Madejska – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Telefon: (75) 64 73 284
Email: agata.witek@pcpr.jgora.pl
Kamila ŁozińskaKoordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Telefon: (75) 64 73 284
Email: kamila.lozinska@pcpr.jgora.pl
Justyna Kaczmarczyk – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Telefon: (75) 64 73 287
Email:j.kaczmarczyk@pcpr.jgora.pl
Roksana WysockaKoordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Telefon: (75) 64 73 287
Email: r.wysocka@pcpr.jgora.pl
Małgorzata Mieszała -Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Telefon: (75) 64 73 287
Email: m.mieszala@pcpr.jgora.pl
Beata Piróg – Psycholog
Telefon: (75) 64 73 286
Email: b.pirog@pcpr.jgora.pl
Urszula Barczyk – psycholog
Telefon: (75) 64 73 286
Email: u.barczyk@pcpr.jgora.pl