Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce


Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku

Liczba miejsc: 60

Adres: ul. Liczyrzepy 87,
58-564 Sosnówka
Tel: 75 76 10 237

Email: sekretariat@dpssosnowka.pl

Średni miesięczny koszt
utrzymania: w 2022r. – 4 308,30 zł

 

 


Dezycję o umieszczeniu w Domu Pomocy wydaje, z upoważnienia Starosty Karkonoskiego,
dyrektor PCPR w Jeleniej Górze