Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce


Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku

Liczba miejsc: 60

Adres: ul. Liczyrzepy 87,
58-564 Sosnówka
Tel: 75 76 10 237

Email: dpssosnowka@powiat.jeleniogorski.pl

Średni miesięczny koszt
utrzymania: w 2020r. – 3 698,89 zł

 

 


Dezycję o umieszczeniu w Domu Pomocy wydaje, z upoważnienia Starosty Karkonoskiego,
dyrektor PCPR w Jeleniej Górze