Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Adam Haręża
Tel. 756473277
E-mail: iod@pcpr.jgora.pl