Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi w Pobiednej

Ośrodek Wsparcia dla mieszkańców Powiatu Karkonoskiego

Kobiety z dziećmi oraz kobiety w ciąży pochodzące z powiatu karkonoskiego, które znajdują się
w kryzysie mogą otrzymać pomoc w postaci schronienia oraz specjalistycznej
pomocy w Ośrodku Wsparcia w Pobiednej, ul. Hetmańska 61.

Powiat Karkonoski podpisał porozumienie z Powiatem Lubańskim w zakresie zapewnienia
mieszkańcom powiatu karkonoskiego całodobowego, okresowego pobytu w/w Ośrodku Wsparcia.
Do ośrodku wsparcia mogą być kierowane matki z małoletnimi dziećmi i inne osoby sprawujące opiekę nad dziećmi.
Ośrodek zapewnia całodobową opiekę i specjalistyczne wsparcie dla dorosłych
i dla dzieci m. in. psychologiczno – terapeutyczne oraz w zależności od potrzeb poradnictwo prawne i socjalne.