Dom Pomocy Społecznej w Kowarach

MOTTO:

Prawdziwy Dom budują serca , a nie architekci

Dom jest placówką stacjonarną – koedukacyjną dysponującą 56 miejscami dla przewlekle somatycznie chorych osób. Pokoje są jednoosobowe, dwuosobowe oraz jeden czteroosobowy. Dom spełnia obowiązujące standardy i pozbawiony jest barier architektonicznych. Mieszkańcy mają zapewnioną profesjonalną obsługę medyczną, wykwalifikowaną kadrę personelu oraz solidną opiekę socjalną i dostęp do rehabilitacji. Dom posiada również piękny ogród z alejkami i altanami.

ZAKRES USŁUG

Posiłki wydawane są na dwóch stołówkach lub w swoich pokojach, trzy podstawowe posiłki dziennie: śniadanie, obiad i kolacja oraz podwieczorek. W ciągu dnia Mieszkańcy maja dostęp do drobnych przekąsek i napoi. Jadłospis uwzględnia diety mieszkańców.

Usługi wspomagające sprawność mieszkańca oraz usamodzielnianie

Na terenie Domu prowadzona są działania usprawniające, mające na celu przede wszystkim usamodzielnienie mieszkańca oraz edukację i doskonalenie wykonywania czynności dnia codziennego, przy ścisłej współpracy z personelem działu opiekuńczo-terapeutycznego.. Główny nacisk kładzie się również na samorealizację i wzmacnianie samodzielności mieszkańca, a także na rozwijanie więzi społecznych i przeciwdziałanie samotności.

Prowadzona jest gimnastyka usprawniająca – grupowa i indywidualna na sali oraz indywidualna przy łóżku mieszkańca.

Pracownicy działu opiekuńczo-terapeutycznego i rehabilitacji dbają o to by każdy Mieszkaniec maił możliwość korzystania ze sprzętu pomocniczego. Personel służy pomocą przy doborze, jak również zakupie sprzętu ortopedycznego.

Organizacja opieki

Opiekę medyczną sprawuje lekarz rodzinny POZ w Kowarach oraz lekarz psychiatra i psycholog.

Opieka pielęgniarska sprawowana jest w ramach opieki długoterminowej określonej w umowie z NFZ. Usługi wspomagające świadczone są przez opiekunów medycznych..

Opieka socjalna sprawowana przez pracownika socjalnego od momentu uzyskania decyzji kierującej do DPS. Polegająca na pomocy przy przyjęciu mieszkańca do domu oraz współpracy z innymi pracownikami w celu stworzenia i realizacji indywidualnego planu wsparcia, utrzymywaniu i rozwijaniu kontaktów z rodziną i społecznością lokalną, pomocy w załatwianiu spraw osobistych i współpracy z instytucjami.

Działalność kulturalno – oświatowa:

Pensjonariuszom proponowane są różnorodne, formy spędzania czasu wolnego, dostosowane do wszelkiej sprawności fizycznej i umysłowej.

Zapraszamy na stronę internetową Domu Pomocy Społecznej w Kowarach.

http://www.dpskowary.com.pl/

 

Dane teleadresowe:

Dom Pomocy Społecznej w Kowarach

58-530 Kowary

ul. Waryńskiego 38

 

Dyrektor: Ewa Piotrowska

Główny księgowy: Violetta Wiśniewska

 

Kontakt :

Tel. 75 718 23 39

dyrektor@dpskowary.pl

sekretariat@dpskowary.pl

 

 

Dom Pomocy Społecznej dla przewlekle
somatycznie chorych

Liczba miejsc: 56
Adres: ul. Waryńskiego 38, 58-530 Kowary
Tel: 75 71 82 339
Email sekretariat: sekretariat@dpskowary.pl
Email Dyrekcja: dyrektor@dpskowary.pl

Średni miesięczny koszt utrzymania:
w 2023r. – 5.757,42 zł

 


Dezycję o umieszczeniu w Domu Pomocy wydaje, z upoważnienia Starosty Karkonoskiego, dyrektor PCPR w Jeleniej Górze