Dom Pomocy Społecznej w Kowarach

Dom Pomocy Społecznej dla przewlekle
somatycznie chorych

Liczba miejsc: 56
Adres: ul. Waryńskiego 38, 58-530 Kowary
Tel: 75 71 82 339
Email sekretariat: sekretariat@dpskowary.pl
Email Dyrekcja: dyrektor@dpskowary.pl

Średni miesięczny koszt utrzymania:
w 2022r. – 4 830,80 zł

 


Dezycję o umieszczeniu w Domu Pomocy wydaje, z upoważnienia Starosty Karkonoskiego, dyrektor PCPR w Jeleniej Górze