Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich


Dom Pomocy dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie

Liczba miejsc: 91
Adres: ul. Chłopska 1, 58-520 Janowice Wielkie
Tel: 75 75 15 212
Email: sekretariat@dpsjanowicewielkie.pl

Strona internetowa: www.dpsjanowicewielkie.pl
Facebook: DPS Janowice Wielkie

Średni koszt utrzymania:
w 2023r. –6.687,57 zł

 

 


Dezycję o umieszczeniu w Domu Pomocy wydaje, z upoważnienia Starosty Karkonoskiego, dyrektor PCPR w Jeleniej Górze