Instytucjonalna

Zarządzenie Nr 1/2022 Starosty Karkonoskiego

Zarządzenie Nr 3/2021 Starosty Karkonoskiego

OGÓLNE INFORMACJE                                             

Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczone
w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej. Placówki dzielą się na:

– socjalizacyjne
– interwencyjne
– specjalistyczno-terapeutyczne
– rodzinne

Skierowanie dziecka placówki może nastąpić po wyczerpaniu możliwości
udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.