Baza teleadresowa instytucji pomagających osobom doznającym przemocy w rodzinie

 


Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Podchorążych 15
58-508 Jelenia Góra
II piętro – pok. 201 i 228

Ośrodek czynny jest w godzinach:

poniedziałki 07.30 – 15:30
wtorki 07:30 – 15:30     16:30 – 19:30
środy 07:30 – 15:30
czwartki 07:30 – 19:30
piątki 07.30 – 15:30
Kontakt telefoniczny:
Tel: 75 64 73 282

 

W ramach Ośrodka świadczona jest dla mieszkańców powiatu Jeleniogórskiego, bezpłatna pomoc ofiarom przemocy w rodzinie lub innej sytuacji kryzysowej, w formie specjalistycznego wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, terapeutycznego, poradnictwa prawnego lub socjalnego.

Podstawa prawna funkcjonowania Ośrodka: ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1508 z późn. zm), ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz. 1390).