Przemoc

Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody.

O przemocy możemy mówić wtedy, gdy zostaną spełnione 4 warunki:
  1. Jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania
  2. Jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą
  3. Działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej
  4. Osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych
> Baza teleadresowa instytucji pomagających osobom doznającym przemocy w rodzinie
> Ośrodek wsparcia w Pobiednej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Źródło: http://www.niebieskalinia.info/index.php/przemoc-w-rodzinie/6-co-to-jest-przemoc