Dom dla Dzieci „Nadzieja” w Przesiece

 

Dom dla Dzieci NADZIEJA w Przesiece jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, prowadzoną przez Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie NADZIEJA z siedzibą w Jeleniej Górze, posiada 14 miejsc. Dzieci i młodzież do placówki kieruje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, na podstawie postanowienia sądu.

Średni miesięczny wydatek przeznaczony na utrzymanie
dziecka w Domu dla Dzieci NADZIEJA w Przesiece wynosi:

od 2023 r. – 4.458,76 zł

 

Dane teleadresowe:

Dom dla Dzieci NADZIEJA w Przesiece
ul. Karkonoska 47
58-563 Przesieka
tel. 512 380 944

 

Pozostałe placówki:

> Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie