Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie

Dom Dziecka w Szklarskiej Porębie od dnia 1 stycznia 2021
został przekształcony w Centrum Opieki Nad Dzieckiem i dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego „Płomyk” i „Iskierka„.
Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie
ul. B. Czecha 22/3 58-580 Szklarska Poręba
tel. 75 717 21 06

www.domdziecka.eu

Email sekretariat: sekretariat@domdziecka.eu
Email dyrektor: dyrektor@domdziecka.eu

 

Dyrektor: Mariusz Owczarek

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Płomyk” w Szklarskiej Porębie
ul. B. Czecha 22/2 58-580 Szklarska Poręba tel. 75 717 21 06

www.domdziecka.eu

Placówka typu socjalizacyjnego, 14 miejsc.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Iskierka” w Szklarskiej Porębie
ul. B. Czecha 22/1 58-580 Szklarska Poręba tel. 75 717 21 06

www.domdziecka.eu

Placówka typu socjalizacyjnego, 14 miejsc.