Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek czynny jest w godzinach:

730-1800- poniedziałek,

730-1700- wtorek, czwartek

730-1530 - środa, piątek

 

               Kontakt telefoniczny: 75 64 73 282,  75 64 73 286,  75 64 73 287

W ramach Ośrodka świadczona jest, dla mieszkańców powiatu jeleniogórskiego, bezpłatna pomoc ofiarom przemocy w rodzinie lub innej sytuacji kryzysowej, w formie specjalistycznego wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, terapeutycznego, poradnictwa prawnego lub socjalnego.

Pracownicy Ośrodka:

Psycholodzy:

  • Dorota Gałuza

poniedziałek w godzinach: 1330-1800

środa w godzinach: 800-1330

Radca Prawny:

  • Halina Zielińska

czwartek w godzinach: 1200-1530

Pedagog

  • Kamila Łozińska

wtorek w godzinach: 1200-1700

czwartek w godzinach: 1200-1700

Podstawa prawna funkcjonowania Ośrodka: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm), ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).

 

Our website is protected by DMC Firewall!