Chrońmy dzieci

n 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej, rozpoczęło realizację cyklu warsztatów opartych na certyfikowanym programie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pt. CHRONIMY DZIECI. Szkolenia składają się z trzech modułów.

Podczas warsztatów poruszamy ważne kwestie dotyczące m. in. problemu krzywdzenia dzieci, czynników ryzyka, sposobu podjęcia i prowadzenia rozmowy z dzieckiem krzywdzonym oraz wiele innych.

I moduł odbył się 19.09.2017, kolejne zaplanowano na miesiąc listopad i grudzień br.

Warsztaty są bezpłatne, kończą się uzyskaniem dyplomu akredytowanym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze– które jest ambasadorem programu Chronimy Dzieci.

Program cieszy się dużym zainteresowaniem. Pierwszą edycję skierowaliśmy do przedstawicieli instytucji pomocowych. W następnych planujemy zaprosić do współpracy kadrę pedagogiczną, ale również rodziców i dzieci.

 d

 

 

 

 

BAZA TELEADRESOWA INSTYTUCJI POMAGAJĄCYCH OSOBOM DOZNAJĄCYM PRZEMOCY W RODZINIE

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Podchorążych 15

58-508 Jelenia Góra

 II piętro - pok. 201 i 228

Ośrodek czynny jest w godzinach:

730-1800- poniedziałek,

730-1700- wtorek, czwartek

730-1530 - środa, piątek

 

               Kontakt telefoniczny: 75 64 73 282,  75 64 73 286,  75 64 73 287

W ramach Ośrodka świadczona jest, dla mieszkańców powiatu jeleniogórskiego, bezpłatna pomoc ofiarom przemocy w rodzinie lub innej sytuacji kryzysowej, w formie specjalistycznego wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, terapeutycznego, poradnictwa prawnego lub socjalnego.

Pracownicy Ośrodka:

Psycholodzy:

  • Dorota Gałuza

poniedziałek w godzinach: 1330-1800

środa w godzinach: 800-1330

Radca Prawny:

  • Halina Zielińska

czwartek w godzinach: 1200-1530

Pedagog

  • Kamila Łozińska

wtorek w godzinach: 1200-1700

czwartek w godzinach: 1200-1700

Podstawa prawna funkcjonowania Ośrodka: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm), ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).

 

Kampania społeczna "Wybieram pomoc"

Rozpoczęła się ogólnopolska kampania społeczna "Wybieram pomoc", mająca na celu  podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, zmniejszenie akceptacji dla stosowania przemocy i wskazanie możliwości uzyskania pomocy.
Kampania prowadzona jest w różnych środkach masowego przekazu, w tym we wszystkich ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, za pośrednictwem nośników reklamy zewnętrznej, w prasie i w Internecie. Za całościową strategię i kreację kampanii odpowiada .bringMore advertising. Spoty zostały wyprodukowane przez Mangusta Film. Więcej informacji o kampanii: www.wybierampomoc.pl

  • baza
    Liczba artykułów:
    1
Our website is protected by DMC Firewall!