Warsztaty w Świeradowie Zdroju

W ramach instrumentu aktywizacji społecznej w dniach 19 ? 21 czerwca 2013 r. odbyły się warsztaty psychospołeczne obejmujące poradnictwo i wsparcie grupowe/indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego. W warsztatach wzięło udział 27 uczestników projektu systemowego ?Stawiam na aktywność? realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej: Warsztaty w Świeradowie Zdroju

Informacja o realizacji projektu systemowego w ramach POKL w roku 2013

ROZPOCZĘCIE PROJEKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze informuje, że w roku 2013 jest kontynuowana realizacja projektu systemowego pn. ?Stawiam na aktywność?.

Do udziału w projekcie zapraszamy mieszkańców powiatu jeleniogórskiego, w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, nieaktywnych zawodowo, należących do jednej z poniższych grup:
? osoby niepełnosprawne mające trudności z integracją zawodową i społeczną,
? usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych.
Rekrutacja uczestników trwa do końca kwietnia br.Po wyczerpaniu limitu miejsc, osoby chętne będą wpisywane na listę rezerwową.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do Biura Projektu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Podchorążych 15, 58-508 Jelenia Góra, I piętro, pok. Nr 101, 102, 116 tel. 75 64 73 277 (282, 283, 284), email: pcpr@pcpr.jgora.pl

ANKIETA REKRUTACYJNA do pobrania TUTAJ lub w siedzibie PCPR.

Our website is protected by DMC Firewall!