Informacja o realizacji projektu systemowego w ramach POKL w roku 2012


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze informuje o realizacji od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku projektu systemowego pn. ?STAWIAM NA AKTYWNOŚĆ?.
Projekt, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest aktywizacja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego.

UDZIAŁ W PROJEKCIE PRZYCZYNI SIĘ DO:

  • podniesienia samooceny i umiejętności społecznych w ramach instrumentu aktywizacji społecznej,
  • wzrostu kwalifikacji i umiejętności o charakterze zawodowym w ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej,
  • poprawy sprawności psychofizycznej w ramach instrumentu aktywizacji zdrowotnej.

PROJEKT ADRESOWANY JEST do osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu jeleniogórskiego, w wieku aktywności zawodowej, zatrudnionych i nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy PCPR.

OFEROWANE WSPARCIE: doradztwo zawodowe, poradnictwo i wsparcie psychologiczne, szkolenia/ kursy w zakresie podniesienia lub nabycia kompetencji i umiejętności o charakterze zawodowym, turnusy rehabilitacyjne.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE pn.
?STAWIAM NA AKTYWNOŚĆ?

Dokumenty do pobrania dla osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie w 2012 roku:
Informacja o realizacji projektu
Informacja o naborze uczestników
Ankieta rekrutacyjna

Deklaracja uczestnictwa w projekcie systemowym
Oświadczenie
Regulamin rozliczeń dojazdów na turnusy rehabilitacyjne
Regulamin uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

DMC Firewall is a Joomla Security extension!