Informacja o realizacji projektu systemowego w ramach POKL w roku 2011


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze informuje o realizacji od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku projektu systemowego pod nazwą ?STAWIAM NA AKTYWNOŚĆ?.
Projekt, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest aktywizacja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego.

UDZIAŁ W PROJEKCIE PRZYCZYNI SIĘ DO:

  • podniesienia samooceny i umiejętności społecznych w ramach instrumentu aktywizacji społecznej,
  • wzrostu kwalifikacji i umiejętności o charakterze zawodowym w ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej,
  • poprawy sprawności psychofizycznej w ramach instrumentu aktywizacji zdrowotnej.

Przyczyni się do zwiększenia szans na rynku pracy oraz wpłynie na przyjęcie aktywnej postawy w pokonywaniu trudności życiowych.

PROJEKT ADRESOWANY JEST do niepełnosprawnych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego, w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej PCPR.

OFEROWANE WSPARCIE: doradztwo zawodowe, poradnictwo i wsparcie psychologiczne, kursy w zakresie podniesienia umiejętności i kwalifikacji zawodowych, turnusy rehabilitacyjne.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE pn.
?STAWIAM NA AKTYWNOŚĆ?

Dokumenty do pobrania dla osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie w 2011 roku:
Informacja o realizacji projektu
Informacja o naborze uczestników
Ankieta rekrutacyjna

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie - zgoda na wykorzystanie wizerunku
Regulamin uczestnictwa w projekcie

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd