Informacja o realizacji projektu systemowego w ramach POKL


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze informuje o realizacji od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku projektu systemowego pod nazwą ?STAWIAM NA AKTYWNOŚĆ?.
Projekt, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Projektu jest zwiększenie potencjału i aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych w powiecie jeleniogórskim, przy zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji.

Projekt adresowany jest do niepełnosprawnych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego, w wieku aktywności zawodowej, posiadających uprawnienia do otrzymania dofinansowania ze środków PFRON (aktualny dochód netto na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym wynosi ? 1.556,93 zł, w przypadku osoby samotnie gospodarującej ? 2.024,00 zł).

Uczestnicy Projektu będą mogli skorzystać z bezpłatnych form wsparcia obejmujących:

  • doradztwo zawodowe
  • poradnictwo i wsparcie psychologiczne
  • kursy w zakresie podniesienia umiejętności i kwalifikacji zawodowych
  • turnusy rehabilitacyjne

Dzięki realizacji Projektu, osoby w nim uczestniczące, będą miały możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych, podniosą samoocenę oraz wzmocnią wiarę we własne możliwości. Przyczyni się to do zwiększenia szans na rynku pracy oraz wpłynie na przyjęcie aktywnej postawy w pokonywaniu trudności życiowych.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE pn.
?STAWIAM NA AKTYWNOŚĆ?

Dokumenty do pobrania dla osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie:
Informacja o wyborze koordynatora projektu
Informacja o realizacji projektu
Informacja o naborze uczestników
Ankieta rekrutacyjna

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Formularz rekrutacyjny
Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Regulamin uczestnictwa w projekcie

Sprawozdanie z realizacji projektu "Stawiam na aktywność" w 2010 r.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd