Jolanta Bagińska - Dyrektor PCPR

 

Dział Księgowości i Administracji
Maria Szklarek - Główny Księgowy
Telefon: 75 64 73 280
E-mail: maria.szklarek@pcpr.jgora.pl

Ewa Osiecka - stanowisko ds. obsługi finansowo-kasowej oraz planowania i analiz; stanowisko ds. kadr i szkoleń
Telefon: 75 64 73 281
E-mail: ewa.osiecka@pcpr.jgora.pl

Wioletta Golec - referent
Telefon: :75 64 73 277
E-mail: pcpr@pcpr.jgora.pl

Dariusz Molęda - kierowca

 

Dział Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej

Monika Kardyś - Kierownik Działu
(PFRON, placówki opiekuńczo-wychowawcze)
Telefon: 75 64 73 282
E-mail: monika.kardys@pcpr.jgora.pl

Danuta Kurpiel - pracownik socjalny
(rodziny zastępcze, usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych)
Telefon: 75 64 73 283
E-mail: danuta.kurpiel@pcpr.jgora.pl

Anna Ozimek - konsultant - doradca ds. osób niepełnosprawnych
(PFRON, domy pomocy społecznej)
Telefon: 75 64 73 282
E-mail: anna.ozimek@pcpr.jgora.pl

 

Zespół ds. Pieczy Zastępczej

Marzena Katra - starszy specjalista pracy z rodziną
(rodziny zastępcze, usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych)
Telefon: 75 64 73 284
E-mail: marzena.katra@pcpr.jgora.pl

Ewelina Wójcik - starszy specjalista pracy z rodziną - pedagog
(rodziny zastępcze, usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych)
Telefon: 75 64 73 284
E-mail: ewelina.wojcik@pcpr.jgora.pl

Małgorzata Tomczykowska - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Telefon: 75 64 73 284
E-mail: malgorzata.tomczykowska@pcpr.jgora.pl

Anna Szach - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Telefon: 75 64 73 284
E-mail:

 

Paulina Haik - psycholog
(poradnictwo, szkolenia dla funkcjonujących rodzin zastępczych, nabór i przeprowadzanie kwalifikacji kandydatów na rodziców zastępczych)
Telefon: : 75 64 73 285
E-mail:

Halina Zielińska - radca prawny
Telefon: : 75 64 73 277

DMC Firewall is a Joomla Security extension!