domy pomocy społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:
1) osób w podeszłym wieku;
2) osób przewlekle somatycznie chorych;
3) osób przewlekle psychicznie chorych;
4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
5) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
6) osób niepełnosprawnych fizycznie.

 

Kierowanie do domu pomocy społecznej

Osoba ubiegająca sie o miejsce w domu pomocy społecznej (w przypadku osób ubezwłasnowolnionych - opiekun prawny, w przypadku dzieci - rodzice lub opiekun prawny) składa wniosek w ośrodku pomocy społecznej w swoim miejscu zamieszkania. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu podejmuje kierownik ośrodka pomocy społecznej.
Następnie, jeśli w domu pomocy społecznej jest wolne miejsce, starosta powiatu na terenie którego znajduje się ten dom (lub w jego imieniu dyrektor PCPR) wydaje decyzję o umieszceniu osoby zainteresowanej w tym domu. Jeśli nie ma wolnego miejsca - osoba ubiegająca się o nie zostaje wpisana na listę osób oczekujących na miejsce a decyzja o umieszczeniu zostanie wydana po uzyskaniu wolnego miejsca.

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Średni miesięczny koszt pobytu ustalny jest przez starostę powiatu na terenie którego znajduje się dom na początku każdego roku i obowiązuje do czasu ustalenia kosztu na rok następny. Do odpłatności zobowiązana jest w pierwszej kolejności osoba przebywająca w domu pomocy społecznej (w przypadku dzieci są to ich rodzice lub opiekunowie). Odpłatność wnoszona przez mieszkańca domu nie może przekroczyć 70% jego dochodu.
Jeśli kwota wnoszona przez mieszkańca nie pokrywa kosztów pobytu, do pokrycia pozostałej części należności zobowiązana jest rodzina mieszkańca domu.
Jeśli rodzina nie ma możliości wnoszenia tej opłaty (lub mieszkaniec domu nie ma rodziny) pozostałą część należności za pobyt mieszkańca ponosi gmina która skierowała w/w mieszkańca do domu pomocy społecznej.
Decyzję o odpłatności wydaje organ który wydał decyzję o skierowaniu do domu.

Domy pomocy społecznej w powiecie jeleniogórskim

Na terenie powiatu jeleniogórskiego funkcjonuje 5 domów pomocy społecznej.

Dom Pomocy Społecznej w Kowarach - dla przewlekle somatycznie chorych kobiet

dps kowary

liczba miejsc - 56
adres - ul. Waryńskiego 38, 58-530 Kowary
tel. - 757182339
e-mail - dps_kowary@o2.pl
średni miesięczny koszt utrzymania:
- w 2018 r. do 28.02.2018 r. – 3 223,79 zł
od 01.03.2019 r. – 3 477,98 zł

Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce - dla osób w podeszłym wieku (kobiet i mężczyzn)

dps sosnowka

liczba miejsc - 60
adres - ul. Liczyrzepy 87, 58-564 Sosnówka
tel. - 757610237
e-mail - dpssosnowka@starostwo.jgora.pl
średni miesięczny koszt utrzymania:
- w 2018 r. do 28.02.2018 r. – 2 991,79 zł
od 01.03.2019 r. – 3 385,85 zł

Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich - dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie (www.dpsjanowicewielkie.pl)


dps janowice

liczba miejsc - 91
adres - ul. Chłopska 1, 58-520 Janowice Wielkie
tel. - 757515212
e-mail - dps@dpsjanowicewielkie.pl
średni miesięczny koszt utrzymania:
- w 2018 r. do 28.02.2018 r. – 3 772,13 zł
od 01.03.2019 r. – 4 109,02 zł

Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie - dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (mężczyźni)

dps milkow

liczba miejsc - 102
adres - 58-535 Miłków 138
tel. - 757610227
e-mail - dpsjunior@o2.pl
średni miesięczny koszt utrzymania:
- w 2018 r. do 28.02.2018 r. – 3 641,40 zł
od 01.03.2019 r. – 3 952,55 zł

Dom Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie - dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (dziewczęta)

dps szklarska

liczba miejsc - 63
adres - ul. Caritas 4, 58-580 Szklarska Poręba
tel. - 757172291
e-mail - dps_szklarska@poczta.wiara.pl
średni miesięczny koszt utrzymania:
- w 2018 r. do 28.02.2018 r. – 3 558,14 zł
od 01.03.2019 r. – 3 620,58 zł

Decyzje o umieszczeniu w tych domach wydaje, z upoważnienia Starosty Jeleniogórskego, dyrektor PCPR w Jeleniej Górze.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd