Aktualności

Aktywny samorząd - zmiany w dokumencie pn. ?Kierunki działań (?)? obowiązującym w 2016 roku

W związku z zamieszczonym na stronie internetowej PFRON komunikatem uprzejmie informujemy, iż w dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu ?Aktywny samorząd? w 2016 roku. Szczegółowe informacje na temat ww. zmian dostępne są pod niżej wymienionym adresem:

http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3397,Uwaga-wprowadzono-zmiany-w-dokumencie-pn-Kierunki-dzialan-obowiazujacym-w-2016-r.html

Zgłoszenie kandydata na członka komisji

Zgłoszenie kandydata na członka komisji - formularz zgłoszeniowy

(PDF)

(doc)

Zaproszenie do wskazania osób, które mogłyby je reprezentować w składzie komisji konkursowej

ZAPROSZENIE

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.), zgodnie z treścią art. 15 ust. 2d ww. ustawy, do wskazania osób, które mogłyby je reprezentować w składzie komisji konkursowej, powoływanej przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert w tym zakresie.

Czytaj więcej...

Zaproszenie Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa Oddziału Dolnośląskiego

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Dolnośląski

ZAPRASZA

wszystkie rodziny zastępcze i adopcyjne do spotkania integracyjnego w ramach

MIĘDZYPOKOLENIOWEJ SZTAFETY TURYSTYCZNEJ 2016

"SZCZĘŚLIWA RODZINA TO AKTYWNA RODZINA"!

Czytaj więcej...

Our website is protected by DMC Firewall!