Aktualności

"PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III" w 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że Zarząd PFRON, uchwałą nr 66/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. przyjął nowe kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2017 r.

W 2017 roku będą realizowane następujące obszary programu:


obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

obszar D - likwidacja barier transportowych,

obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,

obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON obszarów: B, C, D, F i G, w ramach "Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III", będą przyjmowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15, do dnia 24 lutego 2017 r.

Informacje na temat programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze ul. Podchorążych 15, pokój 101, tel. (75) 64 73 282.
Szczegółowe informacje na temat ?Programu wyrównywania różnic między regionami III? w 2017 r. oraz druki wniosków dostępne są na stronie internetowej: www.pfron.org.pl.

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego

uznanie pracy wszystkich pracowników służb społecznych, a

w szczególności pracowników socjalnych

kwiatyZ tej okazji wszystkim jednostkom, służbom i pracownikom zaangażowanym w proces szeroko rozumianej pomocy społecznej składam serdeczne życzenia wytrwałości i satysfakcji ze służby pełnionej na rzecz osób najbardziej potrzebujących pomocy. Dziękuję za wysiłek i trud wkładany w niesienie pomocy i wszelkie działania mające na celu poprawę ludzkiego losu, za każde dobre słowo, uśmiech,troskę, życzliwość i poświęcony czas. Życzę, by wykonywana praca przynosiła efekty, dawała zadowolenie i poczucie dobrze spełnionej misji.

 

Z poważaniem

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze

Jolanta Bagińska

Aktywny samorząd - zmiany w dokumencie pn. ?Kierunki działań (?)? obowiązującym w 2016 roku

W związku z zamieszczonym na stronie internetowej PFRON komunikatem uprzejmie informujemy, iż w dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu ?Aktywny samorząd? w 2016 roku. Szczegółowe informacje na temat ww. zmian dostępne są pod niżej wymienionym adresem:

http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3397,Uwaga-wprowadzono-zmiany-w-dokumencie-pn-Kierunki-dzialan-obowiazujacym-w-2016-r.html

Zgłoszenie kandydata na członka komisji

Zgłoszenie kandydata na członka komisji - formularz zgłoszeniowy

(PDF)

(doc)

Zaproszenie do wskazania osób, które mogłyby je reprezentować w składzie komisji konkursowej

ZAPROSZENIE

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.), zgodnie z treścią art. 15 ust. 2d ww. ustawy, do wskazania osób, które mogłyby je reprezentować w składzie komisji konkursowej, powoływanej przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert w tym zakresie.

Czytaj więcej...

DMC Firewall is a Joomla Security extension!