Aktualności

Pogotowie "Niebieska Linia" całodobowo

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu - aktualny numer to 800 120 002.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia" na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Można skontaktować się z nami telefonicznie oraz e-mailowo. Oferujemy pomoc psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i  świadkom przemocy w rodzinie. Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym. Podejmujemy również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej. Prowadzimy także konsultacje dla specjalistów - osób, które w pracy zawodowej spotykają się z problematyką przemocy w rodzinie.

Oferta

Życzenia świąteczne

zyczenia2016

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej powierzył wykonanie zadania publicznego pod tytułem ?Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie powiatu jeleniogórskiego?, przeznaczając na jego realizację w 2017 r. środki finansowe do kwoty 545.467,44 zł, Karkonoskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dziecku i Rodzinie NADZIEJA z siedzibą w Jeleniej Górze.

3 grudnia ? Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia ? Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Wernisaż

Page1

Our website is protected by DMC Firewall!