Pilne poszukiwanie rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze pilnie poszukuje rodzin zastępczych zawodowych o charakterze pogotowia rodzinnego. Zapraszamy do współpracy osoby o dobrych sercach, gotowe podjąć się opieki nad dziećmi, które z uzasadnionych powodów zostały zabrane ze swoich domów rodzinnych, do czasu unormowania ich sytuacji życiowej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze zapewnia pomoc psychologiczną, prawną, szkolenia, wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz pomoc finansową:

  • 1052 zł – świadczenie na pokrycie kosztów utrzyma dziecka,
  • 500 zł – dodatek wychowawczy,
  • miesięczne wynagrodzenie dla osoby pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które spełniają warunki określone w art. 42-44 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W razie jakichkolwiek pytań PCPR w Jeleniej Górze zaprasza do kontaktu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Podchorążych 15
58-508 Jelenia Góra

Telefon:
75 64 73 284
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

DMC Firewall is a Joomla Security extension!