Program Pilotażowy

  • Drukuj

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" 2018 r. - nabór wniosków

Uprzejmie informujemy, że Powiat Jeleniogórski będzie w 2018 r. realizował pilotażowy program PFRON "Aktywny Samorząd". W roku bieżącym będzie istniała możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach niżej wymienionych modułów, obszarów i zadań do:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

  1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

  1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości)

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości)

  1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Moduł II – pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Informacje na temat programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Jeleniej Górze ul. Podchorążych 15, pokój 101, tel. (75) 64 73 282. Szczegółowe informacje na temat pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2018 r. (program oraz kierunki działań i warunki brzegowe) dostępne są również na stronie internetowej:
www.pfron.org.pl. Druki wniosku oraz załączników dostępne są w zakładce: „Aktywny samorząd – 2018”.

Uprzejmie informujemy, że wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I można składać
w siedzibie PCPR w terminie
od dnia 12 marca 2018 r. do dnia 30 sierpnia 2018 r.

Natomiast w przypadku Modułu II wnioski o dofinansowanie można składać w siedzibie PCPR w dwóch cyklach w następujących terminach:

-        od dnia 12 marca 2018 r. do dnia 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018)

-        od dnia 03 kwietnia 2018 r. do dnia 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd