Aktywny Samorząd – wzory formularzy stosowanych w ramach Obszaru C3 i C4 w 2017r.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku ubiegania się o pomoc w zakupie nowoczesnej protezy kończyny lub w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2017 r., obowiązują poniższe formularze.

  1. Propozycja oferty – należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON:
    1. Wzór_C3_O – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy - C
    2. Wzór C4_O  – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy - C
  2. Specyfikacja i kosztorys – należy przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania,  dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON:
    1. Wzór C3_K – Specyfikacja i kosztorys protezy - C3
    2. Wzór C4_K  – Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy - C4

Prosimy, aby oferenci / wykonawcy - wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy / plików, wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

Powyższe dokumenty są również dostępne w wersji edytowalnej na stronie www.pfron.org.pl.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd